انجمن عکاسی میراث فرهنگی عضو می پذیرد

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسی میراث فرهنگی، این انجمن به منظور تحقق اهداف مندرج در اساس نامه و پیرو مصوبه سال ۱۳۹۶هیات مدیره، در راستای اجرای صحیح مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه انجمن هر سال در تیر و بهمن ماه، از میان متقاضیان عضویت، افرادی را به عنوان عضو جدید می پذیرد. در هر دوره متقاضیان، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس ضوابط مندرج در سایت انجمن بارگذاری کرده و «کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه» پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان با توجه به معیارهای آیین نامه های انجمن، افرادی را به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کند.‬‬‬‬

از شرایط عضویت در این انجمن دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری، نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی، احراز شرایط عضویت مندرج در اساسنامه، ثبت نام در سایت، احراز حداقل امتیاز مصوب شرایط عضویت، پرداخت هزینه ارزیابی و ارسال ۲۰ قطعه عكس مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری (طبیعت و حیات وحش، معماري و مناظر شهري، مردم نگاری) است. 

به گزارش روابط عمومی اولین دوره عضویت سال ۱۳۹۸  از تاریخ ۲۰  تیر تا ۱۵ مرداد برای متقاضیان در نظر گرفته شده و علاقمندان و هنرمندان عکاس که متقاضی حضور در این انجمن هستند برای اطلاعات بیشتر می توانند به این لینک مراجعه نماید. ثبت نام این دوره در پایان روز ۱۵ مرداد بسته شده و اسامی پذیرفته شدگان در نهایت تا  ۱۵ شهریور برای طی مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

روابط عمومی انجمن عکاسی میراث فرهنگی
واژه های کلیدی:  میراث. فرهنگی. ثبت نام.
تاریخ خبر: 1398/04/21