عکس یادگاری تعدادی از حاضرین در اختتامیه ده روز با عکاسان