حضور در جشنواره هنرهای تجسمی فجر

اعضای محترم٬ برای حضور در جشنواره هنرهای تجسمی فجر و انتخاب آثار برای نمایشگاه و کتاب « عکاسی معاصر ایران» لطفا تعداد 3 قطعه عکس خود را تا روز دو شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۶ آدرس ذیل ارسال نمایید. انجمن کمال امتنان دارد با این جشنواره که غیر رقابتی است٬ همکاری فرمایید.     info@ivafestival.ir