پیمان خلف بیکی

نام: پیمان

نام خانوادگی: خلف بیکی

تاریخ تولد: 1347/09/27

رشته: علوم انسانی/عکاسی

درجه هنری:

ایمیل: p.khalafbeyki@yahoo.com

وب سایت:

شماره تماس: 2122142499

تلفن همراه: 9121060099

سوابق :

NA