• -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

درباره انجمن

انجمن عکاسی میراث فرهنگی یک انجمن مردم نهاد است که با هدف ترویج و اعتلای عکاسی میراث فرهنگی و تبیین نقش آن در حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری کشور تشکیل شده و فعالیت غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی داشته که در موضوع گردشگری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و طبق مفاد پیش بینی شده در اساسنامه فعالیت می نماید. محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است و تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. این انجمن می تواند و در صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوز از برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

روش اجرای اهداف اساسنامه

 1. تلاش برای کارآمدی عکاسی در دفاع از میراث فرهنگی کشور و توسعه صنعت گردشگری
 2. تبیین جایگاه عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری در کشور
 3. کوشش در جهت ارتقای آگاهی های جامعه نسبت به نقش، مزیت و توانایی های عکاسی از میراث فرهنگی و گردشگری کشور
 4. تعامل با سازمانها، انجمنها وتشکلهای میراث فرهنگی و گردشگری کشور
 5. ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری میان اعضای انجمن
عضویت در انجمن

شرایط ارزیابی و پذیرش متقاضیان عضویت

پذیرش و انتخاب اعضای جدید در تیر و بهمن ماه (دو مرحله) هر سال صورت می گیرد و مشروط به این است که در طول سال، مجموع تعداد پذیرفته شدگان از ۲۰ درصد کل اعضای انجمن بیشتر نشود. در هر دوره متقاضیان عضویت، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس مطالعه و پذیرش ضوابط مندرج در اساس نامه و آیین نامه، در سایت انجمن بارگذاری کرده و کارگروه پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان، با توجه به معیارهای زیر افرادی را با رای اکثریت خود به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کنند.‬‬‬‬‬

شرایط عضویت

 • دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی
 • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری
 • نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
 • احراز شرایط عضویت مندرج در اساس نامه
 • ثبت نام در سایت
 • احراز حداقل امتیاز مصوب از شرایط عضویت
 • پرداخت هزینه ارزیابی اولیه
فعالیت‌های انجمن