binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

شرایط عضویت در انجمن بازگشت

پذیرش و انتخاب اعضای جدید در تیر و بهمن ماه (دو مرحله) هر سال صورت می گیرد و مشروط به این است که در طول سال، مجموع تعداد پذیرفته شدگان از ۲۰ درصد کل اعضای انجمن بیشتر نشود. در هر دوره متقاضیان عضویت، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس مطالعه و پذیرش ضوابط مندرج در اساس نامه و آیین نامه، در سایت انجمن بارگذاری کرده و کارگروه پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان، با توجه به معیارهای زیر افرادی را با رای اکثریت خود به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کنند.‬‬‬‬‬

شرایط عضویت

 • دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی
 • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری
 • نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
 • احراز شرایط عضویت مندرج در اساس نامه
 • ثبت نام در سایت
 • احراز حداقل امتیاز مصوب از شرایط عضویت
 • پرداخت هزینه ارزیابی اولیه

مزایای عضویت در انجمن عکاسی میراث فرهنگی

 • فرصت حضور و کسب دانش و تجربه در جمع عکاسان برجسته و حرفه ای میراث فرهنگی کشور
 • دریافت کارت عضویت معتبر و بهره مندی از مزایای آن در مراجعه به سازمان و نهادهای فرهنگی و هنری
 • دریافت معرفی نامه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استانداری ها، صندوق اعتباری هنر و ناجی هنر
 • دریافت تقدیرنامه های لازم در صورت فعالیت مستمر و ارتقاء عضویت در انجمن
 • دریافت اعتبار نامه هنری انجمن
 • فرصت مشارکت در فعالیت های تشکیلاتی یا حرفه ایی انجمن
 • فرصت حضور و معرفی هنرمندان و آثارشان در نشست ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها، وب سایت و ... انجمن
 • امکان داشتن صفحه اختصاصی در سایت انجمن

توجه: استفاده از این موارد بر اساس آیین نامه کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه می باشد.

شرایط خاتمه عضویت اعضاء
خاتمه عضویت هر یک از اعضا بر اساس موارد زیر می باشد.

 • عدم پرداخت حق عضویت مصوب هیات مدیره در هر سال
 • درخواست عضو انجمن، برای خاتمه عضویت
 • سلب شرايط عضویت مندرج در اساس نامه و آیین نامه و عدم پایبندی به تعهدات مندرج یا تذکرات کتبی هیات مدیره
 • درخواست یا شکایت اعضا انجمن با ذکر دلایل قانونی و تصويب هيات مديره
 • مخدوش نمودن اعتبار و جایگاه انجمن با تایید هیات مدیره انجمن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

انواع عضویت:

رسمی پیوسته: عبارت است از کلیه افرادی که دارای شرایط عضویت هستند. ایشان دارای حق رای و کاندیداتوری بوده و دارای شرایط ذیل می باشند:

 1. حداقل سن ۳۰ سال
 2. داشتن معرفی نامه از ۲ عضو رسمی پیوسته
 3. ارسال ۲۰ قطعه عكسی كه در كتاب، كارت پستال، پوستر، كاتالوگ و... به طبع رسیده شده باشد.

رسمی وابسته: افرادی که می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند صرفا دارای حق رای و پس از تبدیل وضعیت به عضویت رسمی پیوسته حق کاندیداتوری خواهند داشت و دارای شرایط ذیل می باشند:

 1. حداقل سن ۱۵ سال تمام
 2. ارسال ۲۰ قطعه عكسی كه مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری باشد.

عضویت افتخاری: افرادی که عضویت رسمی ندارند ولیکن می توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رای و کاندیداتوری هستند و شامل سایر هنرمندان، عکاسان و علاقه مندان می باشد که خدمات برجسته ای به ارتقای سطح عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری کشور انجام داده اند که با دعوت هیأت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد یا سلب یكی از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت با درخواست اكثریت هیأت مدیره است.