binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

ابراهیم سیسان بازگشت

ابراهیم سیسان
متولد ۱۳۵۱/ تهران

 • دارای مدرك کارشناسی عکاسی
 • عضو انجمن عکاسان ایران
 • دو دوره عضو هیأت مدیره انجمن عکاسی میراث فرهنگی
 • دو دوره رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان تئاتر، خانه تئاتر ایران
 • کسب عنوان عکاس برگزیده در بیش از ۵۰ جشنواره ملی و بین المللی عکا سی
 • راهیابی آثار متعدد به جشنواره های عکس داخلی و خارج از کشور
 • شرکت در نمایشگاههای متعدد عکس گروهی ،داخل و خارج از کشور
 • دبیر سرویس عکس ماهنامه عمران و ساختمان
 • دبیر سرویس عکس نشریه مسکن
 • عکاس  فصلنامه معماری. ساختمان و کامپیوتر ،ماهنامه امرداد. آناهید.حافظ.فردوسی و...
 • مسئول بخش عکس فصلنامه آموزش رشد هنر آموزش و پرورش 
 • مسئول بخش عکاسی سایت itzar 
 • عضو بنیانگذار و ادیتور عکاسی شهری و خیابانی ایران uspiran
 • تدوین شرح درس رشته عکاسی میراث فرهنگی در مقطع کارشناسی، دانشکده میراث فرهنگی
 • مولف مقالات پژوهشی، آموزشی و نقد در حوزه عکاسی
 • مولف کتاب آموزش عکاسی به کودکان (در دست انتشار)
 • مولف کتاب مقالاتی پیرامون عکاسی تئاتر (در دست انتشار) 
 • مدرس عکاسی در دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و موسسات آموزشی تهران، یزد و...
 • برگزاری چندین دوره ورکشاپ‌های تخصصی در زمینه عکاسی تئاتر در خانه تئاتر ایران 
 • مدرس  دوره‌های  مختلف عکاسی به مربیان عکاسی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • استاد راهنما برای ۲۰ عنوان رساله پایان نامه دانشجویان رشته عکاسی
 • برگزاری ورکشاپ های عکس کودک، عکاسی معماری و تئاتر در چندین شهر کشور
 • عضو هیأت انتخاب عکس اولین نمایشگاه عکس زرتشتیان ایران
 • داوری اولین، دومین، سومین و چهارمین نمایشگاه عکس روزهای زندگی ( شهرداری و سازمان زیبا سازی تهران)
 • داور جشنواره عکس تهران ۱۳۹۰ (موزه عکسخانه شهر. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)
 • دبیر اجرایی اولین جشنواره عکس شهر آسمان ۱۳۹۱ ( سازمان زیبا سازی) 
 • داور دومین جشنواره عکس شهر آسمان ۱۳۹۲ ( سازمان زیبا سازی) 
 • داور پنجمین جشنواره عکس کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران ۱۳۹۳
 • داور دوسالانه هنرهای تجسمی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳ 
 • هیأت انتخاب جشنواره عکس رشدآموزش و پرورش ۱۳۹۴  
 • داور جشنواره عکس زشت و زیبا ۱۳۹۴ 
 • داور جشنواره عکس تئاتر، تئاتر شهر ۱۳۹۴ (معاونت فرهنگی اجتماعی شهر تهران) 
 • داور جشنواره عکس مراسم خاص عزاداری در ایران ۱۳۹۴ ( سازمان میراث فرهنگی کشور)
 • داور جشنواره عکس عکاسی از کاخ سعد آباد ۱۳۹۴
 • هیأت انتخاب جشنواره عکس رشد آموزش و پرورش ۱۳۹۵ 
 • داور جشنواره عکس شاهنامه ۱۳۹۵
 • داور جشنواره عکس تئاتر ۱۳۹۵جشنواره تئاتر شهر- معاونت فرهنگی اجتماعی شهر تهران
 • داور ششمین دوسالانه سراسری هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵ 
 • داورجشنواره عکس آئینی برنامه نردبان شبکه مستند ۱۳۹۵
 • داور جشنواره ملی عکس جاذبه های فرهنگی استان سمنان.۱۳۹۵ (میراث فرهنگی استان سمنان)
 • داور جشنواره عکس تئاتر ۱۳۹۶جشنواره تئاتر شهر (معاونت فرهنگی اجتماعی شهر تهران)
 • داور جشنواره عکس مراسم خاص عزاداری در ایران ۱۳۹۶( سازمان میراث فرهنگی کشور) 
 • کارشناس بخش عکس (برنامه نردبان شبکه مستند)