binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

انجمن عکاسی میراث فرهنگی عضو می پذیرد

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسی میراث فرهنگی، این انجمن به منظور تحقق اهداف مندرج در اساس نامه و پیرو مصوبه سال ۱۳۹۶هیات مدیره، در راستای اجرای صحیح مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه انجمن هر سال در تیر و بهمن ماه، از میان متقاضیان عضویت، افرادی را به عنوان عضو جدید می پذیرد. در هر دوره متقاضیان، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس ضوابط مندرج در سایت انجمن بارگذاری کرده و «کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه» پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان با توجه به معیارهای آیین نامه های انجمن، افرادی را به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کند.‬‬‬‬

از شرایط عضویت در این انجمن دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری، نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی، احراز شرایط عضویت مندرج در اساسنامه، ثبت نام در سایت، احراز حداقل امتیاز مصوب شرایط عضویت، پرداخت هزینه ارزیابی و ارسال ۲۰ قطعه عكس مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری (طبیعت و حیات وحش، معماري و مناظر شهري، مردم نگاری) است. 

به گزارش روابط عمومی اولین دوره عضویت سال ۱۳۹۸  از تاریخ ۲۰  تیر تا ۱۵ مرداد برای متقاضیان در نظر گرفته شده و علاقمندان و هنرمندان عکاس که متقاضی حضور در این انجمن هستند برای اطلاعات بیشتر می توانند به این لینک مراجعه نماید. ثبت نام این دوره در پایان روز ۱۵ مرداد بسته شده و اسامی پذیرفته شدگان در نهایت تا  ۱۵ شهریور برای طی مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

روابط عمومی انجمن عکاسی میراث فرهنگی
واژه‌های کلیدی:  میراث, فرهنگی, ثبت نام,
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱