binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

برپایی نشست هیات مدیره انجمن عکاسان با کمیسیون فرهنگی شورای شهر

نشست هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران عصر روز گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، نشست هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران عصر دوشنبه ۱۷ تیرماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست افشین شاهرودی درباره تاریخچه انجمن گفت: تشکیل انجمن عکاسان ایران از بیش از ۳۰ سال پیش مطرح بود و از حدود ۱۸ سال پیش به طور جدی دنبال شد. با گردهمایی حدود ۷۵۰ عکاس هیات موسس انجمن عکاسان ایران انتخاب شد و هیات موسس اساسنامه ای را برای انجمن تدوین کرد و انجمن تاکنون بدون هیچ کمکی بیش از ۱۰ سال است که فعالیت می کند و تثبیت شده است.

حسن غفاری در ادامه این نشست بیان کرد: متاسفانه شهر تهران چنانکه باید از عکس و تصویر با توجه به سهولت و قابلیت آن استفاده نمی کند. امروز در عصر دیجیتال و تصویر بسیاری از پیام ها با زبان تصویر است و خوانش تصویر عمومی شده است اما از عکس و تصویر استفاده نمی شود و ما در تهران دچار خلا تصویری می شویم و ضرورت دارد که در تعریف شهر استفاده بیشتری از عکس شود. مساله دیگر فضای ناامن برای عکاسی است، فضای شهر برای عکاسان آماده نیست و این موضوع نیز ما را دچار خلا تصویری می کند. مجموعه های تصویری و تجهیزات و اسنادی هم که بعضی اشخاص دارند و سرنوشت آنها نامعلوم است که ضرورت دارد برای حفظ آنها فکر و تلاش کرد.

مسعود زنده روح کرمانی در ادامه نشست یادآور شد: انجمن عکاسان ایران نزدیک به ۱۹۰۰ عضو از سراسر کشور دارد و ۵۷ درصد اعضای انجمن از استان ها، شهرها و روستاهای کشور هستند. انجمن عکاسان ایران فراگیر است و به ژانر خاصی محدود نیست، هفت انجمن تخصصی عکاسی در کشور داریم که هر کدام در یک ژانر فعالیت دارند بنابراین انجمن عکاسان ایران بیشتر بر عکاسی هنری متمرکز است. انجمن و اعضای انجمن برای فعالیت نیازهایی دارند که لازم است در بخش های دولتی، عمومی و شهری مرتفع شود. بخش عکاسی مستند شهر و حافظه تصویری شهر در حال از بین رفتن است و عکاسی در تهران سخت شده است. وقتی نتوان عکس گرفت حافظه تصویری شهر از بین می رود.

سعید دستوری در این نشست اظهار کرد: ناامنی عکاسی در شهر باعث شده عکاسان از عکاسی مستند اجتماعی دور شوند و به سمت فضای انتزاعی بروند. اگر امکان باشد که مذاکراتی با نهادهای دادگستری و قضایی و.. انجام شود تا عکاسان آزاد عکاسی کنند. متاسفانه از یک سو عکاسان به حقوق خود آشنا نیستند و از سوی دیگر حوزه قضایی و دادگستری نیز اشراف لازم را بر مسایل عکاسی ندارد.

محسن راستانی نیز متذکر شد: برای مشارکت و تعامل بیشتر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با انجمن های هنری، نمایندگانی از انجمن های هنری در کمیسیون حضور داشته باشند. اگر عکاسان در شهر مشارکت نداشته باشند، حافظه شهر از بین می رود. برای مشارکت عکاسان باید فضای امنی فراهم شود. عکاس مستند اجتماعی به عنوان یک مصلح اجتماعی مطرح می شود و باید مشارکت عکاسان و هنرمندان و انجمن های هنری با سازمان های مختلف محقق شود.

محمد مهدی رحیمیان در ادامه گفت: در طول حدود ۱۷۷ سال تاریخ عکاسی در ایران بجز ناصرالدین شاه که مرکزی برای تصویر و اسناد ایجاد کرد و موزه عکسخانه شهر که در دهه هفتاد ایجاد شد، هیچ مکان منسجمی برای نگهداری آثار تصویری، اسناد و مکتوبات ایجاد نشده است و تهران فاقد موزه عکس است و هر روز اسناد و آثار تصویری در حال گسترش است. ضرورت دارد شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران کمک کنند تا سنگ بنای موزه عکس ایران در مکانی مانند اراضی عباس آباد در کنار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گذاشته شود. موزه ای که شامل تجهیزات، آثار تصویری و پژوهشکده باشد و بر اساس استانداردهای مدرن طراحی شود تا بتوانیم این میراث را حفظ کنیم. موزه عکس ایران یک عزم ملی نیاز دارد. متاسفانه ما تاریخ نگاری و تاریخ شفاهی نداریم و در دانشگاههایی که عکاسی تدریس می شود کرسی تاریخ عکاسی نداریم.

فرزاد هاشمی بیان کرد: وقتی کمیسیون فرهنگی در شورای اسلامی شهر تهران فعالیت دارد یعنی شورا نقش مشورتی و راهبردی دارد بنابراین شورا می بایست مطالباتی را از بخش فرهنگ و هنر داشته باشد. کمیسیون فرهنگی مطالبات و نیازهای خود را مطرح کند تا انجمن ها که از امور اجرایی فارغ هستند طرح و ایده بدهند. نیازهای شهر تهران بیان شود تا انجمن های هنری برای آنها فکر کنند و طرح ارائه کنند که آنچه در شهر تغییر می کند مستندنگاری شود. کمیسیون فرهنگی شورا باید نگران تاریخ تصویری شهر تهران باشد. حدود ۲ سال قبل طرحی با عنوان «تهران شهری برای فردا با منظری هنرمندانه و ساختای فرهنگی به شهردار تهران» ارائه کردیم که به کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ارائه می کنیم. انجمن عکاسان ایران به پشتوانه اعضا و جامعه عکاسی می تواند در ارتقای آگاهی و سواد بصری مردم نقش داشته باشد.

بابک برزویه نیز اضافه کرد: بر اساس تجربه هایی که در بازدید از موزه های عکس و سینما در برلین و پاریس داشتم می توان از آن ایده ها برای راه اندازی موزه عکس ایران استفاده کرد. سال ها پیش در قالب تورهای گردشگری تهران تولید محتوای عکس در تهران فراهم بود و یک دوره هم جایزه قلب تهران در منطقه ۱۲ برگزار شد اما این تورها و جایزه دو سال است تعطیل شده و در واقع تولید محتوای تصویری در تهران دچار خلا شده است.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در این نشست بیان کرد: عکاسان نقش مهمی در شهر دارند و بخشی از حافظه شهری را عکاسان خلق می کنند و به عکس ها در سال های آینده استناد می شود. بخشی از مسایلی که اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران طرح کردند به خاطر نداشتن یک فضای مفاهمه و گفتمانی مشترک در جامعه است و انجمن عکاسان ایران و تصمیم سازان به زبان مشترک نرسیده اند. البته بخشی از این مسایل و تلقی مربوط به امروز نیست. امروز با تحولات تکنولوژی فهم رابطه تکنولوژی، عکس و جامعه عمومی نشده است و بخشی به عکاسان بر می گردد که با جامعه چنانکه باید گفتگو نکرده است.

حق شناس یادآور شد: ممنوعیت عکاسی در شهر معنا ندارد و فقط حفظ حریم خصوصی ضرورت دارد. انجمن عکاسان ایران پیش نویس طرح عکاسی در تهران را تهیه کند تا بعد در نشست های مشترک انجمن و کمیته های هنر و فرهنگ کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نهایی شود و کمیسیون تصویب کند. اگر لازم شد مصوبه شورای اسلامی شهر هم برای آن گرفته شود تا عکاسی در فضاهای عمومی شهر تبیین و روشن شود و عکاسان برای عکاسی در شهر با مشکل مواجه نشوند. مساله ضروری دیگر این است که فرهنگ سازی شود و این فرهنگ سازی از همین انجمن آغاز شود اگر فعالیت انجمن از نظر کیفی و کمی تقویت شود حقوق آن دست یافتنی تر خواهد شد. برای برطرف کردن مسایل در مرحله اول نماینده ای از انجمن به کمیسیون معرفی شود تا مشکلات عکاسان برای عکاسی ابتدا در حوزه مدیرت شهری و شهرداری رفع شود و بعد در کل شهر تهران این مسایل برطرف شود.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در پایان درباره موزه عکس ایران گفت: موزه عکس ایران نیاز امروز است و انجمن عکاسان ایران طرح خود را برای موزه ارائه کند تا بررسی شود. کمیته هنر و فرهنگی کمیسیون نیز گزارشی از آخرین وضعیت موزه عکسخانه شهر برای احیای آن تهیه کند.

خبرگزاری مهر

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, مسعود زنده روح کرمانی, افشین شاهرودی, حسن غفاری, شورا
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸