binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

انتخاب اولویت‌های ثبت جهانی کشور بر اساس معیارهای یونسکو

گام اول تدوین پرونده‌های ثبت جهانی با ۴ پرونده «مسجد ایرانی، قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد، خانه‌های ایرانی و آسبادهای ایرانی» بر اساس معیارهای یونسکو و دستورالعمل اجرایی ملی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، مصطفی پورعلی (مشاور امور ثبت جهانی و کنوانسیون‌های معاونت میراث فرهنگی) گفت: احکام صادره برای مدیران پرونده های ثبت جهانی با هدف هم‌افزایی و تشریک مساعی بیشتر کارشناسان در تهیه پرونده های ثبت جهانی از سوی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور صورت پذیرفته است.

وی افزود: در دوره جدید فعالیت معاونت میراث فرهنگی، حسب خواست صاحبنظران و مراجع استانی و نظر به تاکیدات مقام عالی وزارت و همچنین معاون میراث فرهنگی کشور، مقرر شد ضمن تدوین سند چشم‌انداز ثبت‌های جهانی کشور و برنامه ۱۰ ساله، شرایطی فراهم شود تا ضمن پیشگیری از انحصار موضوع، امکان مشارکت کارشناسان متخصص مرتبط در تدوین و انتخاب پرونده های ثبت جهانی فراهم شود.

پورعلی گفت: در تدوین برنامه ۱۰ ساله، از همه ادارات کل استانی و صاحبنظران درخواست شد پیشنهادها کارشناسی خود را برای قرارگیری در اولویتهای ثبت جهانی کشور را ارایه کنند، این پیشنهادها در شورای سیاستگذاری ثبت آثار جهانی - با دستورالعمل اجرایی مشخص - مطرح و اولویت‌هایی در گام اول تعیین شد.

به گفته مشاور امور ثبت جهانی و کنوانسیون‌های معاونت میراث فرهنگی؛ بر همین منوال، گام اول تدوین پرونده‌های ثبت جهانی با ۴ پرونده «مسجد ایرانی، قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد، خانه‌های ایرانی و آسبادهای ایرانی» در دستور کار قرار گرفته است.

پورعلی یادآور شد: پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله نیز به دلیل حفظ سهمیه از سال گذشته در برنامه ۱۰ ساله ثبت جهانی آثار کشور در اولویت قرار گرفته است و دیگر موارد پیشنهادی مورد تایید شورا نیز بزودی با معرفی مدیران مربوط اعلام خواهد شد.

وی گفت: شورای سیاستگذاری ثبت آثار جهانی تقریبا تمامی اولویت‌های پیشنهادی را مد نظر قرار داده و موارد عدیده دیگری هم که از سراسر کشور پیشنهاد شده‌است، در شرف بررسی در کمیته‌های کارشناسی این شورا قرار دارد که متعاقباً در خصوص این موارد نیز اطلاع رسانی می‌شود.

پورعلی تصریح کرد: معاونت میراث فرهنگی در دوره جدید تاکید دارد از طریق ظرفیت سازی استانی، امکان مشارکت همه کارشناسان و صاحبنظران علاقه مند به حوزه ثبت های جهانی را در انتخاب و تدوین پرونده‌های ثبت جهانی فراهم کند. با تاکید بر این امر که انتخاب اولویت‌ها نیازمند درنظرگیری معیارهای ثبت جهانی از نظر کمیته میراث جهانی یونسکو و البته دستور العمل اجرایی ابلاغی مربوط به این حوزه از سوی وزارتخانه است.

واژه‌های کلیدی:  ميراث جهاني يونسكو, قلعه فلك الافلاك, دره خرم آباد, آسبادهاي ايراني, مسجد ايراني
تاریخ خبر: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶