binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

پذیرش عضویت دور دوم انجمن عکاسی میراث فرهنگی تمدید شد

به گزارش کارگروه عضویت انجمن عکاسی میراث فرهنگی، پذیرش عضویت دور دوم این انجمن تا روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ عکاسی  تمدید شد

 این انجمن به منظور تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و پیرو مصوبه سال ۱۳۹۶هیات مدیره، در راستای اجرای صحیح مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه انجمن هر سال در تیر و بهمن ماه، از میان متقاضیان عضویت، افرادی را به عنوان عضو جدید می پذیرد. 
در هر دوره متقاضیان، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس ضوابط مندرج در سایت انجمن بارگذاری کرده و «کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه» پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان با توجه به معیارهای آیین نامه های انجمن، افرادی را به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کند.‬‬‬‬‬

از شرایط عضویت در این انجمن دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری، نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی، احراز شرایط عضویت مندرج در اساسنامه، ثبت نام در سایت، احراز حداقل امتیاز مصوب شرایط عضویت، پرداخت هزینه ارزیابی و ارسال ۲۰ قطعه عكس مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری (طبیعت و حیات وحش، معماري و مناظر شهري، مردم نگاری) است. 

توجه:
۱- مدارک خواسته شده در سایت در انتخاب اعضا موثر است
۲- از هر گونه قاب، واتر مارک و یا ذکر نام بر روی فایل ارسالی خودداری فرمایید
۳- حداكثر حجم فایل‌ها ۲۰۰۰ (کیلو بایت) باشد
4- آثار ارسالی الزاما در زمینه طبیعت و حیات وحش، معماری و مناظر شهری، مردم نگاری باشد

برای ثبت نام لطفا کلیک کنید

کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه 
انجمن عکاسی میراث فرهنگی

واژه‌های کلیدی:  عضویت, انجمن , میراث, فرهنگی
تاریخ خبر: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵